ARNES - Akademska in raziskovalna mreza Slovenije

Izhodiscna stran za uporabnike Stenarja


OBVESTILA | NAVODILA

Zacetne informacije

* Zelo zacetniski napotki za tiste, ki tele strani berete na Stenarju (z ukazom www): Postavite se semle in pritisnite [Return]
* Nekaj namigov o pravilih obnasanja v omrezju ARNES/Internet
* Razlike v nacinu pristopa do omrezja ("terminalski", "graficni", najeta linija...) (pisano z nestandardnimi "csz"-ji!)

WWW povezave

* Oglejte si koticek za uporabnike omrezja ARNES/Internet, ki bo v kratkem nadomestil tole stran.
* Na nasem strezniku si lahko ogledate nekaj popularnih prirocnikov o Internetu.
* Slovenija na WWW - kratka, a zanimiva predstavitev
* Informacijski strezniki v Sloveniji
* Nekatere priporocljive izhodiscne tocke za raziskovanje Interneta
* WWW strani uporabnikov in organizacij v omrezju ARNES
Statistika dostopov do Stenarjevega WWW streznika
ARNES kontaktni naslovi, Avgust 96